Ohjelma-arkisto 2009


1. Maailmassa meillä on ahdistus, mutta Kristuksessa rauha


2. En tahdo tehdä sitä mitä haluan. Tahto ja halu ovat eri asioita.


3. Mikä vakuutti opetuslapset ylösnousemuksen todellisuudesta?


4. Miten löydän Jumalan tahdon ja johdatuksen elämässäni?


5. Katoavaisuuden ja kuoleman edessäkin voimme elää täydesti


6. Elä omaa elämääsi armosta, älä delegoi sitä toisille!


7. Mies, saat olla, mutta varo Daavidin tietä!


8. Uskon askelia Johanneksen evankeliumin 9. luvun mukaan


9. Jumalan armosta saat olla oma persoona ja rohkeasti kristitty


10. Sure niin että sattuu!


11. Joulu merkitsee Jumalan tulemista maan alimpiin paikkoihin